>>  STRONA  INFORMACYJNA  KONKURSU  -  MATERIAŁY  W  TRAKCIE  AKTUALIZACJI  <<

 
 

..........................................................................................................................................................................

 
 
 • WAŻNE !
  ZMIANA  TERMINÓW  
  - informacja od Organizatorów  /
  aktualna /


 
 

..........................................................................................................................................................................

 
 
 • ZAKOŃCZONO PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ  dokonanych
  w terminie do dnia 27.05.2022 r.  - informacja od Organizatorów


 
 

..........................................................................................................................................................................

 
 
 • Zmiana terminu Konkursu i przedłużony termin do zgłaszania filmów
  - informacje od Organizatorów


 
   
 • 28 lipca 2021 r. Organizatorzy Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego
  "Świat Bibliotek & Świat Kultury" oficjalnie ogłosili otwarcie konkursu filmowego oraz podali termin przyjmowania zgłoszeń filmów do
  Konkursu - kilka informacji
 
   
 • Wyciąg z Regulaminu Konkursu - zawiera najważniejsze podstawowe
  informacje


 
   
 • Komplet materiałów związanych z Konkursem:  
  Regulamin, Karta Zgłoszenia, Informator Konkursu, Zaproszenie do konkursu  -  prosimy o zapoznanie się oraz pobranie druków 
   
 • PLAKAT zapowiadający Konkurs

 
 

..........................................................................................................................................................................